Εβδομάδα από 16 - 20 Ιανουαρίου

2012-01-22 16:08

Χειμώνας , κρύο πολύ

  • Μιλάμε για τον χειμώνα
  • Ζωγραφίζουμε τον Ιανουάριο για το ταμπλό των εποχών
  • Φτιάχνουμε ομαδικό κολλάζ  χειμωνιάτικο
  • Τραγούδια
  • Γνωρίζουμε το γράμμα Χ,χ, του χειμώνα, συμπληρώνουμε το αλφαβητάρι μας

Αγωγή υγείας

Εγώ και η αυτοεκτίμηση: Το δέντρο του μπορώ και θα ήθελα

—————

Πίσω