Εβδομάδα από 7 - 11 Νοεμβρίου

2011-11-13 22:27
  • Μαθηματικά

Χωροχρονικές σχέσεις: Πάνω, κάτω, μέσα, έξω

Η έννοια του μήκους : Μακρύ, κοντό, ψηλό, χαμηλό

Η έννοια του πλήθους: Περισσότερα, λιγότερα

Αντιστοιχίσεις

  • Πληροφορική

Από το λογισμικό , μαθηματικά Α - Β Δημοτικού ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες σχετικές με τις παραπάνω έννοιες.

  • Μουσική

Γνωριμία με τα μουσικά όργανα της τάξης, άνοιγμα  γωνιάς μουσικής

Μουσικοκινητικά παιχνίδια με οργανωμένους και ανοργάνωτους ήχους 

  • Γλώσσα

Φτιάχνουμε το εικονόλεξο του Φθινοπώρου

—————

Πίσω