Ο πίνακας πίνακας με τα καιρικά φαινόμενα και τις μέρες της εβδομάδας

2010-10-02 19:58

Είναι δύο πίνακες, ένα για τις μέρες της εβδομάδας και ο άλλος με τα καιρικά φαινόμενα, που βοηθούν στη σύνθεση του ταμπλό με τον καιρό της κάθε μέρας.

Αποτελούνται από κινητά καρτελάκια με τα ονόματα των ημερών και των καιρικών φαινομένων,ήλιος- βροχή- συννεφιά- χιόνι, με τις αντίστοιχες εικόνες τους όπως επίσης και αριθμούς από το 1- 31.

Τα καρτελάκια τοποθετούνται στο ταμπλό που συνθέτει το ημερολόγιο και τον πίνακα καιρού.

Επίσης υπάρχουν σε κινητά καρτελάκια τα ονόματα των μηνών και των εποχών που αντιστοιχούν στον πίνακα γενεθλίων.( Στον οποίο είναι γραμμένες οι εποχές και οι μήνες )

 Πίνακας γενεθλίων—————

Πίσω