Τα σύμβολα της ανακύκλωσης

2010-08-09 23:11

 

Ανακυκλώσιμη συσκευασία
Το σύμβολο αυτό δηλώνει πως η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη, και το συναντάμε σε χάρτινες και μεταλλικές συσκευασίες.

Ανακυκλωμένη συσκευασία
Εδώ γίνεται συχνά το μπέρδεμα. Το σύμβολο δηλώνει πως το υλικό είναι ανακυκλωμένο, και όχι προς ανακύκλωση. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο ακόμα σύμβολο που να δηλώνει πως η συσκευασία ανακυκλώνεται, δεν το ρίχνουμε στον κάδο ανακύκλωσης.

Ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες
To σύμβολο δηλώνει πως η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη. Συναντάται σε πλαστικές συσκευασίες, και η αρίθμηση απο το 1 ως το 7 όπως και η συντομογραφία περιγράφει τον τύπο του πλαστικού.

Ανακυκλώσιμη γυάλινη συσκευασία
Αν και όλες οι γυάλινες συσκευασίες θεωρούνται ανακυκλώσιμες, κάποιοι κατασκευαστές αναγράφουν το συγκεκριμένο σύμβολο για να ενθαρρύνουν τον καταναλωτή να ανακυκλώσει.

The green dot
Επίσης ένα σύμβολο που μπερδεύεται συχνά. Το σήμα αυτό δεν δηλώνει πως η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη. Σημαίνει πως ο κατασκευαστής έχει συνεισφέρει οικονομικά στην ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην συσκευασία. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύμβολο που να δηλώνει πως η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη, δεν την πετάμε στον κάδο ανακύκλωσης.

 

 

Πηγή:www.syrtari.gr

—————

Πίσω